Kosmonautika (úvodní strana)
Kosmonautika@kosmo.cz
  Nepřihlášen (přihlásit)
  Hledat:   
Aktuality Základy Rakety Kosmodromy Tělesa Sondy Pilotované lety V Česku Zájmy Diskuse Odkazy

Obsah > Space.40 > 2003 > 2003-022A - Mars Express
tisk 

2003-022A - Mars Express

Název objektu Mars Express
SSC27816
Start2003-06-02 17:45:26.236 UT, Bajkonur [=Baikonur], Sojuz-FG/Fregat
Stav objektuna areocentrické dráze
ProvozovatelESA
VýrobceFrancie, MMS
Kategorieplanetární sonda
Hmotnost vzletová 1120 kg
samotná sonda 1070 kg
z toho přistávací modul 71 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
03-06-02.74 G 51.8° 88 min 185 km 200 km Vyčkávací dráha. Plán. CENKI.
03-06-02.75 G 51.8° 88.31 min 182 km 200 km Vyčkávací dráha. RAKA.
03-06-02.75 G 51.76° 88.04 min 177 km 177 km  
04-01-01 A 86.3° 403 min 258 km 11560 km  
10-02-16 A 86° 414 min 350 km 10300 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), A - areocentrická (Mars), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Planetární sonda pro průzkum Marsu. Postavilo ji konsorcium firem, které vedla společnost Astrium (dříve Matra Marconi Space), Vélizy (Francie) ve výrobním závodě v Toulouse (Francie). Provozovatelem je organizace European Space Agency (ESA), Paris (Francie).

Tříose stabilizovaná sonda se základním tělesem tvaru kvádru o rozměrech 1.5×1.8×1.4 m je vybavena dvěma křídly fotovoltaických článků o celkové ploše 11.42 m2, dodávajících v maximální vzdálenosti od Slunce minimálně 500 W elektrické energie a dobíjejících 3 lithiumsulfonylové akumulátorové baterie s kapacitou 3×22.5 Ah. Na palubě sondy jsou umístěny následující experimenty (celková hmotnost 116 kg):

 • nízkofrekvenční sondážní radiolokátor a výškoměr MARSIS [=Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding] pro zkoumání podpovrchových struktur až do hloubky několika kilometrů (frekvenční pásmo 1.3 až 5.5 MHz) a sondáž ionosféry (0.1 až 5.4 MHz), využívající 40 m dlouhou anténu (Itálie);
 • vysokorozlišující stereoskopická kamera HRSC [=High/Super Resolution Stereo Camera] (rozlišení 10 až 30 m, resp. 6 m, ve vybraných oblastech až 2 m, velikost záběru 62×206 km z výšky 300 km) vybavená detekčními prvky CCD [=Charge Coupled Device] (Německo);
 • dvoukanálový mapující spektrometr OMEGA [=Observatoire pour la Minéralogie, l'Eau, les Glaces et l'Activité], pracující ve viditelné (spektrální obor 0.5 až 1.0 µm, spektrální rozlišení 7 nm) a infračervené oblasti (1.0 až 5.2 µm, spektrální rozlišení 13 nm pro pásmo 1.0 až 2.7 µm, resp. 20 nm pro pásmo 2.6 až 5.2 µm) s prostorovým rozlišením 1 až 4 km (vybrané oblasti planety až 300 m) pro studium mineralogického složení povrchových vrstev planety (Francie);
 • ultrafialový a infračervený spektrometr SPICAM [=Spectroscopic Investigation of the Characteristics of the Atmosphere of Mars] (spektrální obor 118 až 320 nm, resp. 1.0 až 1.7 µm) pro studium složení atmosféry (Francie);
 • fourierovský spektrometr PFS [=Planetary Fourier Spectrometer] (spektrální rozsah 1.2 až 45 µm) pro studium chemického složení atmosféry a teplotního a tlakového profilu atmosféry (Itálie);
 • analyzátor energetických nabitých a neutrálních částic ASPERA-3 [=Analyser of Space Plasmas and Energetic Atoms] (Švédsko).
Kromě toho bude využíváno sledování signálu nosné frekvence palubních vysílačů k následujícím vědeckým pozorováním (experiment MaRS [=Mars Radio Science]; Německo):
 • upřesnění parametrů gravitačního pole Marsu;
 • při rádiových zákrytech bude stanovován teplotní a tlakový profil atmosféry;
 • při rádiových zákrytech budou měřeny charakteristiky ionosféry;
 • simultánního pozorování přímých a odražených signálů od povrchu planety (bistatický radar) bude využíváno k zjišťování nerovností terénu;
 • při konjunkci se Sluncem k zjišťování vlastností sluneční koróny.
Vysílače sondy pracují v pásmu X (8.4 GHz) a S (2.3 GHz), povelový přijímač pracuje v pásmu S (2.1 GHz). Pro spojení s pozemními stanicemi v blízkosti Země slouží všesměrová anténa, ve větších vzdálenostech pevná parabolická anténa o průměru 1.8 m. Pro příjem dat z výsadkového modulu je vybavena komunikačním zařízením pracujícím v pásmu UHF. Data z družicové části i výsadkového modulu jsou zaznamenávána do velkokapacitní polovodičové paměti palubního počítače s kapacitou 12 Gbit. Orientace sondy je zjišťována hvězdnými čidly, laserovými měřicími gyroskopy a hrubými čidly Slunce. Jako výkonné prvky stabilizace a orientace slouží silové setrvačníky a 8 trysek na dvousložkové KPL o tahu 8×10 N, které mají společné zásoby KPL ve dvou nádržích o celkové kapacitě 267 litrů s hlavním motorem o tahu 400 N, který slouží k navedení na oběžnou dráhu kolem Marsu. Malé trysky slouží také ke korekcím dráhy. Pohonné látky jsou do motorů dopravovány přetlakem hélia.

Na palubě je výsadkový modul Beagle 2, určený především pro hledání stop života na povrchu planety.

Sonda je řízena z pozemního střediska ESOC [=European Space Operations Centre], Darmstadt (Německo). Hlavní pozemní stanice New Norcia se nachází poblíže města Perth (Austrálie).

Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky.

První sonda tohoto typu. Další je Vvenus Express (2005-045A).

Průběh letu

Datum Událost
2003-06-02 17:45:26.236 UT: Vzlet19,20,21,22.
17:55:36 UT: Navedení na vyčkávací dráhu.
19:03:19 UT: Restart motoru 4. stupně.
19:16:46 UT: Navedení na únikovou dráhu.
19:17:20 UT: Oddělení sondy od 4. st. rakety.
19:46 UT: Pozemní stanice navázaly kontakt se sondou.
Úspěšně vyklopeny panely fotovoltaických baterií.
2003-06-04 Okolo 05:00 UT: Sonda překročila dráhu Měsíce.
2003-06-05 08:10 UT: Zahájeno uvolňování pojistných svorníků, poutajících výsadkový modul Beagle 2 k sondě v průběhu startu23.
Kolem 08:40 UT: Ukončeno uvolňování svorníků.
/Plán/ Korekce dráhy.
2003-06-09 Zahájeny provozní zkoušky systémů sondy24.
2003-06-11 Uskutečnily se zkoušky vysílače24 pracujícího v pásmu X.
2003-06-23 Bylo oznámeno, že zkoušky vědeckých přístrojů na palubě sondy byly odloženy na první týden v červenci. Důvodem je nutnost prozkoumání příčin přechodné závady na vysokokapacitní polovodičové paměti SSMM [=Solid State Mass Memory]25.
2003-07-03 Přístroj OMEGA na palubě sondy pořídil v rámci kalibrace spektra Země a Měsíce26 v oboru viditelného a infračerveného záření ze vzdálenosti 8 Gm.
2003-07-04 a 2003-07-05 Řídicí středisko ESOC úspěšně uskutečnilo27 zkoušky funkce systémů přistávacího modulu Beagle 2.
2003-07-08 Problémy s dodávkou elektrické energie z panelů fotovoltaických článků byly podle oznámení ESA vyřešeny28.
2003-08-01 Firma EADS, Stevenage (Velká Británie) se stala sponzorem29 expedice sondy Mars Express. Na podporu tohoto projektu uvolnila přes 1 mil. GBP.
2003-září /Plán/ Korekce dráhy.
2003-12-01 Kamera HRSC pořídila první snímek30,31 planety Mars ze vzdálenosti 5.5 Gm.
2003-12-19 Oddělení modulu Beagle 2 od družicové části sondy.
2003-12-25 Navedení družicové části na oběžnou dráhu kolem Marsu. Přistání modulu Beagle 2 na povrchu planety Mars (oblast Isidis Planitia poblíže rovníku, 10.6° s.š., 270° z.d.). Spojení po očekávaném přistání se nezdařilo navázat; výsledek přistávacího manévru není jistý.
2004-02-06 Úspěšně se podařilo navázat přes sondu Mars Express oboustranné spojení Země s vozítkem Spirit (2003-027A)33,34,35.
2004-08-20 Byla zveřejněna závěrečná zpráva40 z vyšetřování nezdaru modulu Beagle 2.
2005-01-25 Pracovní skupina odborníků ESA dala souhlas s vyklopením tyče s anténou radiolokátoru MARSIS45.
2005-02-20 Bylo oznámeno, že tým evropských vědců odhalil pravděpodobné zamrzlé moře o rozměrech 800 km×900 km×45 m v oblasti Elysium Planitia46,47.
2005-05-04 Vydán povel k vyklopení první 40m tyčové antény radiolokátoru Marsis.
2005-05-07 Řídicí středisko zjistilo, že tyčová anténa se vyklopila, ale její 10. článek se nezafixoval. Proto bylo vyklápění dalších tyčových antén odloženo48.
2005-05-10 18:20 UT: Sonda byla natočena tak, aby Slunce prohřálo neúplně rozloženou tyčovou anténu.
2005-05-11 02:50 UT: Po opětovném navázání spojení se Zemi bylo zjištěno, že vyklopení a zajištění jednotlivých článků tyčové antény bylo úspěšně ukončeno49.
2005-11-30 Konec primární mise; využívání sondy bylo prodlouženo.
2010-02-15 Korekce dráhy sondy pro její zacílení k měsíci Phobos.
2010-02-16 05:52 UT: Sonda proletěla ve výšce 991 km nad povrchem měsíce Phobos50. V provozu byly experimenty PFS, SPICAM a ASPERA.
Sonda proletěla ve výšce 991 km nad povrchem měsíce Phobos. V provozu byly experimenty PFS, SPICAM a ASPERA.
2010-02-22 Sonda proletěla ve výšce 574 km nad povrchem měsíce Phobos. V provozu byly experimenty PFS, SPICAM a ASPERA.
2010-02-25 11:51:26 UT: Sonda proletěla ve výšce 399 km nad povrchem měsíce Phobos. V provozu byly experimenty PFS a MARSIS.
2010-02-28 16:23:26 UT: Sonda proletěla ve výšce 227 km nad povrchem měsíce Phobos. V provozu byly experimenty PFS a MARSIS.
2010-03-03 20:55:26 UT: Sonda proletěla ve výšce 67 km nad povrchem měsíce Phobos51,52 (77 km od jeho středu). V činnosti byly experimenty Přesného sledování dráhy sondy bylo využito ke zpřesnění hmotnosti měsíce. V provozu byly experimenty MaRS a ASPERA.
2010-03-07 01:27:37 UT: Sonda proletěla relativní rychlostí 10.488 km/s ve výšce 122 km nad povrchem měsíce Phobos. V provozu byly experimenty HRSC, OMEGA, MARSIS, SPICAM a ASPERA.
2010-03-10 05:59:37 UT: Sonda proletěla relativní rychlostí 10.486 km/s ve výšce 288 km nad povrchem měsíce Phobos. V provozu byly experimenty HRSC, OMEGA, MARSIS a ASPERA.
2010-03-13 10:31:41 UT: Sonda proletěla relativní rychlostí 10.330 km/s ve výšce 477 km nad povrchem měsíce Phobos. V provozu byly experimenty HRSC, SPICAM, PFS a ASPERA.
2010-03-16 15:03:48 UT: Sonda proletěla relativní rychlostí 10.262 km/s ve výšce 664 km nad povrchem měsíce Phobos. V provozu byly experimenty HRSC, SPICAM, PFS a ASPERA.
2010-03-19 19:35:58 UT: Sonda proletěla relativní rychlostí 10.201 km/s ve výšce 850 km nad povrchem měsíce Phobos. V provozu byly experimenty HRSC, SPICAM, PFS a ASPERA.
2010-03-23 /Plán/ Sonda proletěla ve výšce 1341 km nad povrchem měsíce Phobos. Vědecká měření se neplánovala.
2010-03-26 /Plán/ Sonda proletěla ve výšce 1304 km nad povrchem měsíce Phobos. V provozu byly experimenty HRSC, SPICAM, PFS a ASPERA.

Plánovaný další průběh letu

Datum Událost
2012-01-01 /Plán/ Ukončení primární mise, s možností prodloužení do roku 2014.

Literatura

 1. Home Page. - Paris : ESA, 2006. - [Cit. 2006-07-15].     (http://www.esa.int).
 2. Mars Express Home Page. - Paris : ESA, 2003. - [Cit. 2003-06-03].     (http://sci.esa.int/home/marsexpress/index.cfm).
 3. The spacecraft. - Noorwijk : ESTEC, 2003. - [Cit. 2003-06-03].     (http://spdext.estec.esa.nl/content/doc/de/2014_print.htm).
 4. The Lander. - Noorwijk : ESTEC, 2003. - [Cit. 2003-06-03].     (http://spdext.estec.esa.nl/content/doc/8f/27791_print.htm).
 5. Beagle 2 : the British led exploration of Mars. - [Cit. 2003-06-03].     (http://www.beagle2.com/index.htm).
 6. Europe shoots for Mars with robotic orbiter and lander / S. Clark. - Spaceflight Now. - 2003-05-28. - [Cit. 2003-06-02].     (http://www.spaceflightnow.com/mars/marsexpress/030528instruments.html).
 7. The Beagle has landed... / P. Parsons [Astronomy Now]. - Spaceflight Now. - 2003-05-28. - [Cit. 2003-06-02].     (http://www.spaceflightnow.com/mars/marsexpress/030528beagle2.html).
 8. Mars Express instruments / [ESA]. - Spaceflight Now. - 2003-05-28. - [Cit. 2003-06-02].     (http://www.spaceflightnow.com/mars/marsexpress/030528instruments.html).
 9. Mars Express / Beagle 2 - Europe's First Mission to the Red Planet. - Vélizy : Astrium, 2003. - [Cit. 2003-06-03].     (http://www.astrium-space.com/corp/programs/index_science.htm?/programs/part3/00000605.htm).
 10. Mars Express and Beagle 2: Ready for the Red Planet. - Vélizy : Astrium, 2003. - [Cit. 2003-06-03].     (http://www.astrium-space.com/corp//breves/00001145.htm).
 11. Russian Soyuz rocket. - Spaceflight Now. - 2003-05-28. - [Cit. 2003-06-02].     (http://www.spaceflightnow.com/mars/marsexpress/030528soyuz.html).
 12. Recent Launches / J. McDowell. - Jonathan's Space Report, No. 501. - 2003-06-06. - [Cit. 2005-02-19].     (http://host.planet4589.org/space/jsr/back/news.501).
 13. Recent Launches / J. McDowell. - Jonathan's Space Report, No. 502. - 2003-06-17. - [Cit. 2005-02-19].     (http://host.planet4589.org/space/jsr/back/news.502).
 14. [JSR] / J. McDowell. - Jonathan's Space Report, No. 517. - 2004-01-02. - [Cit. 2005-02-19].     (http://host.planet4589.org/space/jsr/back/news.517).
 15. [JSR] / J. McDowell. - Jonathan's Space Report, No. 521. - 2004-02-27. - [Cit. 2005-02-19].     (http://host.planet4589.org/space/jsr/back/news.521).
 16. [JSR] / J. McDowell. - Jonathan's Space Report, No. 526. - 2004-05-23. - [Cit. 2005-02-19].     (http://host.planet4589.org/space/jsr/back/news.526).
 17. [JSR] / J. McDowell. - Jonathan's Space Report, No. 527. - 2004-06-02. - [Cit. 2005-02-19].     (http://host.planet4589.org/space/jsr/back/news.527).
 18. [JSR] / J. McDowell. - Jonathan's Space Report, No. 528. - 2004-06-18. - [Cit. 2005-02-19].     (http://host.planet4589.org/space/jsr/back/news.528).
 19. Mars Express en route for the Red Planet. - Paris : ESA. - 2003-06-02. - [Cit. 2003-06-03].     (http://www.esa.int/export/esaCP/SEMIKNS1VED_index_0.html).
 20. Spravka o zapuske. - Moskva : RAKA. - 2003-06-03. - [Cit. 2003-06-03].     (http://www.rosaviakosmos.ru/cp1251/news/030603.htm).
 21. Mission status center. - Spaceflight Now. - 2003-06-02. - [Cit. 2003-06-02].     (http://www.spaceflightnow.com/mars/marsexpress/status.html).
 22. Europe's first adventure to Mars successfully launched / S. Clark. - Spaceflight Now. - 2003-06-02. - [Cit. 2003-06-02].     (http://www.spaceflightnow.com/mars/marsexpress/030602launch.html).
 23. Clamps away: Mars Express eases its grip on its lander / [ESA]. - Spaceflight Now. - 2003-06-05. - [Cit. 2003-06-06].     (http://www.spaceflightnow.com/mars/marsexpress/030605clamps.html).
 24. Mars Express Status - Week of 09-13 June 2003. - SpaceRef. - 2003-06-12. - [Cit. 2003-06-13].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=9469).
 25. Rescheduling of some Beagle 2 'cruise check-out' tests. - SpaceRef. - 2003-06-23. - [Cit. 2003-06-24].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=9593).
 26. Mars Express records the composition of the Earth's atmosphere and oceans. - SpaceRef. - 2003-07-17. - [Cit. 2003-07-17].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=9796).
 27. Beagle 2 Tests Successfully Completed / [ESA]. - SpaceRef. - 2003-07-08. - [Cit. 2003-07-08].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=9713).
 28. Mars Express power glitch a minor annoyance, ESA says / S. Clark. - Spaceflight Now. - 2003-07-08. - [Cit. 2003-07-09].     (http://www.spaceflightnow.com/mars/marsexpress/030708update.html).
 29. EADS Astrium Sponsors Beagle 2. - Space Daily. - 2003-08-01. - [Cit. 2003-08-03].     (http://www.spacedaily.com/news/marsexpress-03j.html).
 30. Mars Express Makes First Photo of Red Planet. - SPACE.Com. - 2003-12-03. - [Cit. 2003-12-04].     (http://www.space.com/scienceastronomy/express_photo_031203.html).
 31. ESA's Mars Express Sends Back Picture of Mars from 5.5 million km / [ESA]. - SpaceRef. - 2003-12-03. - [Cit. 2003-12-04].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=11170).
 32. Europe's Mars Express spies Valles Marineris region / [ESA]. - Spaceflight Now. - 2004-02-10. - [Cit. 2004-02-12].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0402/10marsexpress/).
 33. International Interplanetary Networking Succeeds / [NASA/ESA]. - Washington, DC : NASA. - 2004-02-12. - (Release 04-060). - [Cit. 2004-02-14].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2004/feb/HQ_04060_interplantary_netwk.html).
 34. International interplanetary networking succeeds / [NASA/ESA]. - Spaceflight Now. - 2004-02-12. - [Cit. 2004-02-13].     (http://www.spaceflightnow.com/mars/mera/040212marsexpress.html).
 35. Interplanetary International Internet Launched / R. R. Britt. - SPACE.Com. - 2004-02-12. - [Cit. 2004-02-13].     (http://www.space.com/businesstechnology/technology/interplanetary_internet_040212.html).
 36. Modern Mars: Latest Spacecraft Findings Redefine Future Missions / L. David. -SPACE.Com. - 2004-04-07. - [Cit. 2004-04-10].     (http://www.space.com/scienceastronomy/modern_mars_040407.html).
 37. Mars Express radar deployment postponed / [ESA]. - Spaceflight Now. - 2004-04-29. - [Cit. 2004-05-01].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0404/29marsexpress/).
 38. ESA Mars Express Status Report 11 May 2004. - SpaceRef. - 2004-05-12. - [Cit. 2004-05-12].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=12835).
 39. International interplanetary networking from Mars. - Spaceflight Now. - 2004-08-18. - [Cit. 2004-08-20].     (http://www.spaceflightnow.com/mars/mera/040818relay.html).
 40. Beagle 2 Mission Report and Lessons Learned. - Leicester : Univ. of Leicester. - 2004-08-20. - [Cit. 2004-08-25].     (http://www.src.le.ac.uk/projects/beagle2/report/).
 41. Scientists Seek Scent of Life in Methane at Mars / L. David. - SPACE.Com. - 2004-08-24. - [Cit. 2004-08-26].     (http://www.space.com/scienceastronomy/mars_methane_040824.html).
 42. A new clue from Mars? / [ESA]. - Spaceflight Now. - 2004-09-20. - [Cit. 2004-09-21].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0409/20marsmethane/).
 43. Mars Express Yields Provocative Observations / L. David. - SPACE.Com. - 2004-09-20.- [Cit. 2004-09-21].     (http://www.space.com/scienceastronomy/express_methane_040920.html).
 44. Researchers detect methane on Mars /L. Bailey (baileylm@umich.edu). - Ann Arbor : Univ. of Michigan. - 2004-10-28. - [Cit. 2004-10-31].     (http://www.umich.edu/news/index.html?Releases/2004/Oct04/r102804).
 45. Green light for deployment of ESA's Mars Express radar. - Paris : ESA. - 2005-02-08. - (Release ; ESA PR 08-2005). - [Cit. 2005-02-23].     (http://www.esa.int/SPECIALS/Mars_Express/SEM42PXEM4E_0.html).
 46. Open University scientist helps discover frozen sea of water on Mars. - Milton Keynes : Open University. - 2005-02-22. - (Release ; PR4969). - [Cit. 2005-02-23].     (http://www3.open.ac.uk/events/9/2005222_52769_nr.doc).
 47. Evidence from HRSC Mars Express for a frozen sea close to Mars' equator / J. B. Murray et al. - Lunar and Planetary Science XXXVI (2005), file 1741. - [Cit. 2005-02-21].     (http://www.lpi.usra.edu/meetings/lpsc2005/pdf/1741.pdf).
 48. MARSIS prospecting for water : Deployment of second MARSIS boom delayed. - Paris : ESA. - 2005-05-09. - [Cit. 2005-05-15].     (http://www.esa.int/esaCP/SEMQGXY5D8E_index_0.html).
 49. First MARSIS boom successfully deployed. - Paris : ESA. - 2005-05-11. - [Cit. 2005-05-15].     (http://www.esa.int/esaCP/SEMY3R5TI8E_index_0.html).
 50. Phobos flyby season starts again. - Paris : ESA. - 2010-02-16. - [Cit. 2010-03-04].     (http://www.esa.int/esaCP/SEM4Q1NEG5G_index_0.html).
 51. Mars Express heading for closest flyby of Phobos. - Paris : ESA. - 2010-03-03. - [Cit. 2010-03-04].     (http://www.esa.int/esaCP/SEML9Q6K56G_index_0.html).
 52. Phobos Flyby Success. - Paris : ESA. - 2010-03-04. - [Cit. 2010-03-04].     (http://www.esa.int/esaSC/SEMIPX6K56G_index_0.html).

------
Datum poslední úpravy: 2010-03-29 16:44:04 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2010 - Antonín Vítek

(originál je na https://www.lib.cas.cz/space.40/2003/022A.HTM)

Stránka byla vygenerována za 0.268320 vteřiny.